KRISE i The City

Finans: Pessimismen er ved at få tag i Europas finanscentrum The City, og det vil komme til at gøre ondt, meget ondt, før det bliver godt igen

London

En kraftig vestenvind får de mørke skyer til at ile lavt hen over The City. Med jævne mellemrum tømmer de ubarmhjertigt deres last af regn ned over denne del af London.

Bag kontorbygningernes regnvåde vinduer knuses der tal, analyseres og konkluderes.

Det er krisetider.

Siden forsommeren har det stået klart, at nedturen på det amerikanske boligmarked ville få en effekt. Uvægerligt al den stund, at enhver større begivenhed i verdens største økonomi med forsinkelse vil kunne mærkes i selv den fjerneste afkrog af verden. I The City kommer effekten meget hurtigt og mærkes af enhver, fordi alle handler med hinanden og er afhængige af hinanden.

»Hold på pengene«

..

Læs også