Danisco leverer ugens C20-regnskab

Der er lagt op til en spændende uge med regnskaber fra flere amerikanske investeringsbanker og dermed også til nyt om tilstanden i finanssektoren, hvor kreditkrisen raser for fuld styrke.

Investorernes fokus virker til at have drejet sig væk fra nedskrivningerne i fjerde kvartal og over på udsigter og prognoser for år 2008. Den tendens kunne ses i sidste uge hos UBS, som ikke blev nævneværdigt ramt af gigantnedskrivninger på 10 mia. dollars, selv om analytikerne havde frygtet nedskrivninger i omegnen af otte mia. dollars.

Mandag

Danisco vil med sit halvårsregnskab være ugens største danske trækplaster. Sukker- og ingrediensaktien har været i modvind, og over det seneste år har aktien smidt 25 pct. Danisco oplevede for en kort bemærkning kursfremgang i maj, da selskabet solgte sin aromadivision, Flavours, hvilket gav håb om yderligere frasalg. På et til to års sigt ventes sukkeraktiviteterne at blive afhændet. Sukkerdivisionen står for ca. 35 pct. af koncernindtægterne, mens hovedparten kommer fra Ingredienser, som er den klart mest profitable division.

Koncerndirektør Tom Knutzen har i halvandet år stået i spidsen for strategiplanen ”Unfolding the potential”, som skal øge driftsmarginalen. Strategiplanen har dog haft det svært grundet øgede energi- og råvareomkostninger.

»Daniscos indtjening vil også være negativt påvirket af den svækkede dollar. Yderligere har vi set, at Daniscos storkunde Unilever har haft det svært med is-salget i år, hvilket også vil trykke bundlinjen,« vurderer aktieanalytiker Rune Majlund Dahl fra Sydbank, som har en neutral-anbefaling på Danisco.

»Vores fokus er specielt rettet mod lønsomheden inden for Ingredienser. Specielt på aftaler med storkunder forventes lønsomheden at falde,« siger Rune Majlund Dahl og fortsætter:

»Arbejdet med at vælte de øgede omkostninger over på kunderne kan hjælpe aktien de næste to kvartaler. De høje vækstrater i salget til bioethanolbranchen ventes også at understøtte udviklingen. Men i øjeblikket ser jeg den største kurstrigger for at være salget af sukkerdivisionen, som ligger et til to år fremme,« vurderer Rune Majlund Dahl.

På den svenske side af Øresund vil fokus mandag morgen være rettet mod modetøjsdetailgiganten Hennes & Mauritz, som er aktuel med salgstal for november. Aktieanalysechef Bjørn Schwarz fra Sydbank venter, at Hennes & Mauritzs salgsvækst vil ligge på 17 pct. i november med en ”same store”-salgsvækst på 3,5 pct. Bjørn Schwarz har en positiv overvægtanbefaling på aktien...

Læs også