Et svært år

Small cap-aktierne har haft et svært år.

Hvem forvalter porteføljen?

Kalle Huhdanmäki og jeg forvalter porteføljen som et team, hvor udgangspunktet er, at alle beslutninger bliver gennemanalyseret

Hvordan har det marked, du opererer på, udviklet sig det seneste år og hvorfor?

2007 har for de europæiske small cap-aktiers vedkommende adskilt sig meget fra de foregående år, hvor segmentet både absolut og relativt i forhold til large cap-aktierne har udviklet sig meget stærkt. Går vi fem år tilbage, var small cap-aktierne 30-40 pct. billigere end large cap målt i forhold til indtjeningen, men dette spænd er i de senere år blevet udlignet, og de handles i dag på samme niveau. Mange investorer har i år solgt ud af deres small cap-aktier, og segmentets svage udvikling i år har således været likviditetsdrevet, men den er også påvirket af, at der er relativt mange cykliske aktier, som er belastet af udsigten til økonomisk afmatning i USA samt af lavere aktivitet end ventet inden for tysk byggeri. Der er ikke så mange finansselskaber blandt de europæiske small cap-aktier, og den direkte effekt af subprime-krisen er således beskeden. Men i de foregående år har segmentet været stærkt påvirket af restruktureringshistorier, herunder fusioner og opkøb, som har løftet kurserne...

Læs også