Skuffede investorer

Aktieinvestorerne var skuffede efter tirsdagens renteannoncering fra centralbanken i Washington, selv om de fik, hvad de ventede.

Investorerne er selvfølgelig bange for en yderligere udhuling af værdien af deres porteføljer, hvis den finansielle uro fortsætter med uformindsket styrke frem til nytår og derefter ind i 2008.

Med krydsede fingre sad de og ventede på, at Federal Reserve skulle være i julehumør og forære dem en pengepolitisk lempelse på 0,50 procentpoint, der måske kunne gøre det lettere for økonomien at komme op i gear.

Men de fik kun en lempelse på 0,25 procentpoint, og ærgrelsen blev snart omsat i dommedagsprofetier om, at en så lille rentesænkning næppe kan forhindre, at den amerikanske økonomi glider over i recession.

Centralbanken i Washington har sikkert haft sine grunde til kun at lempe den toneangivende amerikanske rente med et kvart i stedet for et halvt point, og en af dem kunne være frygten for accelererende inflation.

Problemet synes størst i eurozonen, men i kommentarerne til renteannonceringen gjorde Federal Reserve det klart, at de høje energi- og råvarepriser kan øge presset på inflationen.

Derudover har centralbanken i Washington et problem med den svækkede dollar, når det gælder inflationsbekæmpelsen, for den lave dollarkurs gør det dyrere for amerikanerne at købe varer i udlandet, hvorved risikoen for såkaldt importeret inflation stiger.

Det kan heller ikke udelukkes, at Federal Reserve kun skar et kvart point af sin ledende rente, fordi man mente, at det ikke var nødvendigt med mere.

Måske har den amerikanske økonomi det bedre, end investorerne regner med, for selv om forrige fredags amerikanske jobrapport på ingen måde imponerede, så viste den trods alt, at der stadig blev skabt nye arbejdspladser uden for landbruget i USA.

En tredje forklaring kunne være, at flertallet af medlemmerne i Federal Reserves markedskomite som stemte for en rentesænkning på 0,50 procentpoint på FOMC-mødet - har valgt at se tiden an, inden de beslutter sig for eventuelle nye rentenedsættelser.

Optimisterne vil mene, at efterårets rentenedsættelser i USA først skal have lov til at virke. Pessimisterne vil derimod fortsat mene, at yderligere pengepolitiske lempelser er nødvendige for at forsyne markederne og bankerne med billig likviditet, der vil gøre det nemmere at ride stormen af og den vej rundt få økonomien og aktiemarkedet op i omdrejninger.

At medlemmerne i den amerikanske centralbank tager situationen alvorligt, hersker der næppe nogen tvivl om, og chefen Ben Bernanke må hele tiden finde den rette balance, hvor han på den ene side kan stimulere økonomien og på den anden side holde inflationen i skak.

Den vanskelige manøvre var sikkert en medvirkende årsag til, at Bernanke i forbindelse med FOMC-mødet 11. december ikke fremkom med et præcist vink om udfaldet af det næste rentemøde i slutningen af januar. Bernankes udtalte bekymringer over situationen i såvel økonomien som i de finansielle markeder blev tolket i retning af en ny rentenedsættelse, men analytikerne advarede mod at tage den for givet.

For skal Federal Reserve ryste flere rentenedsættelser ud af ærmet i denne omgang til glæde for aktieinvestorerne, kræver det efter manges mening en fortsættelse af uroen i de finansielle markeder eller en pæn portion svage amerikanske nøgletal.

claus.greve@jp.dk

Læs også