Intermail i stordrift

Med købet af svenske OP Kuvert har den danske Intermail, der blandt andet producerer konvolutter, sat sig godt på markedet for konvolutter i Norden og opnået stordriftsdele.

Omvendt er området ikke der, hvor der hentes de største avancer, og det er en stærkt medvirkende årsag til, at selskabet ikke når sit indtjeningsmål for 2007/08, som fremgik af Vækstplanen, der blev præsenteret i 2005.

Heraf fremgik det, at målet var at nå en omsætning på 400 mio. kr. og et overskud før skat på 30-35 mio. kr. Mens omsætningen efter købet af OP Kuvert og senest den svenske Lettershop-virksomhed StroedelRalton, som blev annonceret torsdag, i regnskabsåret 2007/08 ventes at løbe op i 700 mio. kr., ligger forventningerne til overskuddet før skat nede på 22-27 mio. kr. StroedelRalton indgår med ni måneder i regnskabsåret.

RB-Børsen

Læs også