Chefens runde fødselsdag er en privat mærkedag

Som hovedregel er der kun begrænset fradrag for udgifter til repræsentation. Repræsentationsudgifter kan således kun fradrages med 25 pct. af de afholdte udgifter.

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, der afholdes over for bestemte personer eller virksomheder med det formål at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser. Efter praksis er fradrag dog normalt udelukket, såfremt anledningen er af privat karakter, f.eks. fødselsdage og sølvbryllup.

En ny dom vedrører et selskab, som havde foretaget fradrag for repræsentationsudgifter til dels en reception, dels en middag. Anledningen var, at bestyrelsesformanden og virksomhedens grundlægger fyldte 60 år. Begge arrangementer blev afholdt på en restaurant, og der blev indrykket en annonce, hvori man inviterede forretningsforbindelser og venner af huset til reception i anledning af fødselsdagen.

Skattemyndighederne og efterfølgende byretten nægtede fradrag. Byretten lagde vægt på, at anledningen var en privat mærkedag, og at man havde annonceret dette. Herudover lagde retten også vægt på, at arrangementerne ikke blev afholdt i selskabets lokaler, og at der i begge arrangementer deltog forretningsforbindelser, medarbejdere og familiemedlemmer med tilknytning til virksomheden samt ægtefæller. Retten fandt det derfor ikke bevist, at anledningen var at knytte eller bevare forretningsforbindelser til virksomheden.

Gulpladebiler

..

Læs også