Think Small First

For nylig deltog jeg i en europæisk konference for mindre og mellemstore virksomheder. Arrangøren var Businesseurope, der er en paraplyorganisation for de europæiske erhvervsorganisationer. Besøget gav anledning til et par betragtninger om udfordringerne for de europæiske MMV'ere (mindre og mellemstore virksomheder).


Det er i sig selv værd at bemærke, at Businesseurope overhovedet arrangerer en MMV-dag. Det er første gang i adskillige år, og det vidner om, at der er stigende fokus på de mindre og mellemstore virksomheder. EU-Kommissionen har med sit initiativ "Think Small First" også sat fokus på underskoven i europæisk erhvervsliv som en vigtig kilde til vækst og innovation i Europa. Logikken i mottoet er, at den lovgivning, der gavner de mindre virksomheder også gavner de store, mens det omvendte ikke altid er tilfældet.

Der er således bred enighed i Bruxelles om, at de mindre virksomheder er centrale for at udvikle europæisk konkurrenceevne i den globale økonomi, og at der er forskel på de udfordringer, globaliseringen stiller til større og mindre virksomheder.

Da globaliseringen første gang kom på dagsordenen i Europa, gik meget af diskussionen på, hvad det var for en størrelse, vi havde med at gøre. Hvad betød globaliseringen? Og var det en trussel eller en mulighed? I dag

er der bred enighed om, at globaliseringen er en mulighed for europæiske virksomheder. Globaliseringen øger virksomhedernes afsætningspotentiale, og diskussionen er rykket videre til at handle om, hvordan virksomhederne bedst udnytter de muligheder, globaliseringen fører med sig.

Et eksempel på, at opfattelsen af globaliseringen er blevet mere nuanceret, er de mindre europæiske virksomheders begrundelse for at flytte produktionen til udlandet. Den tidlige globaliseringsdiskussion handlede ofte om at flytte produktionen (og dermed arbejdspladser) til lavtlønslande.

En undersøgelse på konferencen påpegede imidlertid, at selv om de lave produktionsomkostninger fortsat ligger i top, når virksomheden skal begrunde flytning af produktion til udlandet, er muligheden for at bringe virksomheden tættere på kunderne og behovet for at være til stede på vækstmarkederne næsten lige så hyppigt angivne grunde. Outsourcing er dermed ikke længere kun et spørgsmål om at producere billige produkter til hjemmemarkedet, men er i lige så høj grad en måde at dyrke nye markeder på.

Selv om det også kom frem på konferencen, at 69 pct. af de europæiske MMV'ere allerede opererer eller går med planer om at operere på de europæiske markeder, og halvdelen er til stede eller har planer om at rykke ud over Europas grænser, er der stadig behov for at øge MMV'ernes internationale aktiviteter, hvis virksomhederne fuldt ud skal høste frugten af den globale konkurrence.

Konferencen understregede, at der på trods af forskellig erhvervs- og reguleringsstruktur i de europæiske lande er betydelige fællestræk i de udfordringer, som europæiske MMV'ere står overfor på den globale scene. Et eksempel er innovation og udvikling af up-market/produkter. Tal fra Businesseurope understreger MMV'ernes betydning for innovationsprocessen i Europa.

Således står de europæiske MMV'ere for en fjerdedel af virksomhedernes forskning og udvikling. Dermed er de en markant vigtigere spiller i forskning og udvikling end de mindre virksomheder i USA (14 pct.) og Japan (7 pct.). Det gør det eksempelvis problematisk, at det europæiske patentsystem er meget dyrere end det amerikanske og det japanske. Den høje pris rammer de mindre virksomheder hårdere end de store virksomheder, og bremser derved deres muligheder for at udnytte det innovative arbejde. Prisen på patenter i Europa kan således være en medvirkende faktor til, at de samlede private forskningsinvesteringer i Europa er væsentlig lavere end i USA og Japan.

De fælles udfordringer for de mindre virksomheder kræver fælles løsninger, og det er derfor glædeligt, at der er kommet øget fokus på de mindre og mellemstore virksomheders vilkår i Europa. Besøget overbeviste mig om, at der er vilje til at skabe bedre vilkår for Europas MMV'ere, så vi i endnu højere grad kan udnytte underskovens vækstpotentiale.

Læs også