Kort nyt fra EU

GPS-systemer: Virksomheden TomTom, der er kendt for sin produktion af GPS'er, ønsker at opkøbe virksomheden Tele Atlas.

Transaktionen er blevet anmeldt til Kommissionen, som efter sin indledende undersøgelse af transaktionen har besluttet at foretage en særligt dybdegående fase 2-undersøgelse.

Tele Atlas producerer navigerbare digitale kort med fuld dækning af såvel Europa som Nordamerika. Det er der kun en anden producent (det amerikanske firma Navteq), der gør.

TomTom og Tele Atlas er i og for sig ikke at betragte som konkurrenter. Derimod leverer Tele Atlas et produkt, som er helt essentielt for fremstillingen af GPS-systemer.

Kommissionen er bekymret for, om det forhold, at TomTom ville komme til at eje Tele Atlas, vil gøre det mere besværligt for andre producenter af GPS'er at få adgang til navigerbare digitale kort.

Den såkaldte vertikale integration, der vil ske, såfremt opkøbet tillades, kan således medføre, at TomToms konkurrenter får sværere adgang til et for dem helt afgørende produkt, og det er derfor Kommissionen overvejer om transaktionen vil være skadelig for konkurrencen.

Kommissionen har nu indtil 17. april 2008 til at træffe afgørelse i sagen.

Udover at Kommissionen kan vælge at godkende eller nægte godkendelse af transaktionen, består også en mulighed for, at parterne kan tilpligtes at skulle vedtage såkaldte tilsagn, dvs. betingelser for godkendelse, der fjerner de konkurrenceretlige bekymringer.

Millionbøde til kartel


..

Læs også