Økonomisk vækst justeret

Væksten i 2006 var større end først beregnet, oplyser Dansk Statistik.

Væksten i dansk økonomi sidste år var ikke 3,5 pct. som hidtil antaget, men derimod hele 3,9 pct. viser nye, reviderede tal fra Danmarks Statistik. Tallene bekymrer økonomerne. Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 3,9 pct. i 2006 efter korrektion for pris-udviklingen. Det er den højeste vækst siden 1994.

Dermed fortsatte den positive udvikling fra 2004 efter de foregående tre år med svag vækst i Danmark.

Mens Danmarks Statistik konkluderer, at det reviderede nationalregnskab for 2004-2006 ikke har ændret væsentligt ved det overordnede billede af den samlede økonomiske udvikling, er der bekymring blandt de økonomiske iagttagere.

Her tales der om "pænt store revisioner", og at "den økonomiske historie for de seneste år skal skrives om".

Baggrunden for bekymringen er, at væksten i 2005 og 2006 i langt højere grad end hidtil antaget var drevet af forbrugsvækst og vækst i det offentlige forbrug. Forbrugsvæksten er således blevet opjusteret fra 4,2 pct. til 5,2 pct. i 2005 og fra 3,1 pct. til 3,8 pct. i 2006.

Væksten i investeringerne blev derimod nedjusteret med 3,5 pct. point til 6,1 pct. i 2005, mens investeringsvæksten kun blev sat op med 1,0 pct. point til 14 pct. i 2006.

Vækstpotentiale

..

Læs også