Bankerne holder igen

De danske pengeinstitutter holder lidt igen med udlån til deres kunder, og det gælder både privat og erhverv.

Det fremgår af en statistik fra Nationalbanken, som indeholder de første tal for bankernes udlån i november.

Nationalbanken påpeger dog, at udlånet stadig ligger på et meget højt niveau, men at væksten i det er aftaget.

»Udlånsvæksten har været aftagende siden starten af året. Det gælder både udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber. Faldet i de seneste måneder trækkes især af et fald i udlånsvæksten til andre finansielle formidlere, der står for ca. 10 pct. af det samlede udlån,« skriver Nationalbanken.

Pengeinstitutternes samlede udlån er i november øget med 16,7 pct. til 1281 mia. kr., når der sammenlignes med samme måned sidste år. På indlånssiden er udviklingen vendt, da væksten atter tager til, primært fordi erhvervskunderne sætter flere penge i banken.

RB-Børsen

Læs også