Luxor venter minus

Investeringsselskabet Luxor er blevet hårdt ramt af uroen på de finansielle markeder.

Derfor venter Luxor at komme ud af næste regnskabsår med et underskud på omkring 100 mio. kr. I regnskabsåret 2006/07 opnåede Luxor dog et overskud på 151 mio. kr. For 2007/08 venter Luxor en basisindtjening på 40-44 mio. kr.

»Hertil skal lægges dagsværdiregulering af aktier, obligationer og valuta m.v., som p.t. er negativ med ca. kr. 144,0 mio. Der forventes således på indeværende tidspunkt et negativt resultat før skat på kr. 90,0-110,0 mio. Forventningen forudsætter stabile rente-, valuta- og aktieforhold,« konstaterer Luxor.

RB-Børsen

Læs også