12,5 sygedage

Sygdom Kommunalt ansatte har det højeste sygefravær.

Hver medarbejder var i gennemsnit syg 12,5 dage i 2006.

De ansatte i landets kommuner blev hjemme under dynen i gennemsnitligt 12,5 dage sidste år. Dermed har de det højeste sygefravær, viser tal fra Danmarks Statistik. Statsansatte havde gennemsnitligt 8,3 dage på langs, mens de privatansatte tilsyneladende har de stærkeste helbred med 8,1 dage.

En del af forklaringen ligger i kønsfordelingen. Fælles for alle sektorer er, at kvinder har 50 pct. mere sygefravær end mænd. I kommunerne er 77 pct. af medarbejderne kvinder, mens 41 pct. af medarbejderne i staten er kvinder og kun 35 pct. i de private virksomheder.

/ritzau/

Læs også