Industri-fiskere vil på ret kurs

Store tilpasninger i erhvervet gør, at landets store fiskemelsfabrik går fra andels-ejerskab til aktieselskab.

De danske industrifiskere forventer væsentligt bedre tider i 2008. EU's nye fiskeriaftale skaber nemlig atter mere optimisme hos fiskere, der fanger arter som tobis og sperling. Deres store, fælles andelsvirksomhed omdannes nu til et aktieselskab som en direkte konsekvens af erhvervets strukturudvikling.

Tidligere på ugen blev der i Bruxelles indgået forlig om EU's fiskeri næste år. Danmark sidder stort set på alle fangster i vigtige farvande som Nordsøen af arter, der anvendes til produktion af fiskeolie og -mel.

Danmarks Fiskeriforening vurderer, at EU's 2008-aftalen vil betyde en øget indtjening på 160 mio. kr. til industrifiskerne - sammenlignet med i år.

En sådan fremgang kommer i givet fald, efter at 2007 er endt som et meget hårdt, økonomisk år for industrifiskeriet. I foråret blev der bl.a. stoppet for fiskeri af tobis midt i sæsonen, og året har budt på en række andre, svære udfordringer.

Omsætning faldt


..

Læs også