Grønne dråber

Dong Energy forventer at kunne levere det første biobrændstof til Statoil i 2009.

De grønne dråber vil komme fra et nyt bioethanolanlæg i Kalundborg. Beslutningen om projekteringen af et demonstrationsanlæg er truffet af Dong-ledelsen, efter at man har fået 22,5 mio. kr. i støtte fra Energistyrelsen til projektet.

»Vi glæder os over støtten fra energiforskningsmidlerne og går nu i gang med projekteringen. Anlægget rummer store perspektiver, og vi planlægger at gå i drift i 2009,« siger Anders Eldrup, adm. direktør i Dong Energy.

Anlægget placeres i tilknytning til Asnæsværket og vil årligt producere 17.600.000 liter bioethanol.

Omdannelsen af halm og anden biomasse til ethanol betyder, at der samtidig produceres 24.000 tons dyrefoder og 10.500 tons

biobrændsel. Til gengæld vil anlægget årligt forbruge 30.000 tons halm og 30.000 tons foderhvede.

Mens målet er at afsætte bioethanolen til Statoil til at blande i benzin, vil det faste biobrændsel blive brugt på Asnæsværket, hvilket gør, at hele demonstrationsanlægget bliver selvforsynende med energi.

mist

Læs også