Januareffekt eller januarudsalg?

Et skidt aktieår nærmer sig sin afslutning, og forventningerne retter sig nu mod 2008 og i første omgang den såkaldte januareffekt.

I sin korteste form går den ud på, at aktiemarkedet stiger i januar.

Dette er naturligvis ikke altid tilfældet, men faktisk har det danske aktiemarked siden 1997 givet et gennemsnitligt afkast på 2,4 pct. i januar måned, mens afkastet målt på OMXC i den gennemsnitlige måned over hele året ligger på 1,1 pct.

Der gives to forklaringer på fænomenet, en rationel og en knap så rationel.

Den rationelle forklaring går ud på, at investorerne af skattemæssige hensyn realiserer kurstab på aktier inden 31. december, og at markedet reagerer positivt i januar, når salgspresset er væk, ligesom de traditionelt store pensionsindbetalinger ved slutningen af året bliver placeret i januar.

Alternativt forklares januareffekten med, at porteføljeforvaltere mod slutningen af året ikke foretager større omlægninger for ikke at risikere at rykke ved årets resultat.

Herefter gribes de kollektivt af en generel optimisme, og for nogens vedkommende lettelse over at kunne begynde forfra fra nul, hvilket smitter af på aktiekurserne.

Så vidt ræsonnementerne, som kan være rigtige eller forkerte - det afgørende er som altid i aktiemarkedet, at tilstrækkeligt mange tror på dem og handler derefter.

Januareffekten er en accepteret del af aktiemarkedets folklore i et sådant omfang, at januareffekten er gået hen og blevet en decembereffekt. I forventning om stigende kurser i januar positionerer investorerne sig i december og den gennemsnitlige stigning i OMXC har i perioden siden 1997 været 3,0 pct. i december måned, altså højere end i den gennemsnitlige januar måned! I år er OMXC meget passende steget 1,5 pct. frem til midten af december.

Forventningens glæde er som bekendt altid den største, og flere sorte skyer tegner sig i horisonten, så det er på ingen måde givet, at 2008 vil begynde med et brag. Den største sorte sky er de afledte effekter af subprimekrisen, især de strammere kreditforhold.

Rentenedsættelserne i USA har stoppet kursfaldene, men koblingen mellem pengepolitik og realøkonomi er gået i stykker. Aktiemarkedernes lunkne modtagelse af centralbankernes redningspakke i denne uge vidner om fortsat usikkerhed om subprimekrisens virkelige omfang.

På det danske aktiemarked vil de første ofre være hårdt gearede selskaber, selskaber der planlægger større emissioner, småbanker med mange spekulationskunder, aktier hvis kurs er holdt oppe i forventning om et overtagelsestilbud fra kapitalfonde, der nu vil have vanskeligere ved at finde finansiering og endelig selskaber med islandske storaktionærer.

I Danmark lurer en storkonflikt og en overophedning af økonomien.

En storkonflikt vil i sig selv næppe have væsentlig indflydelse på aktiemarkedet, men kraftige lønstigninger vil påvirke de løntunge virksomheder og bidrage til overophedningen.

Der er rigeligt at have pessimismen i, og januareffekten kunne i 2008 vise at blive et januarudsalg på aktiemarkedet.

Læs også