Fastlåst variabel rente

Sparekassen Sjælland har ikke pligt til at hæve den variable indlånsrente på højrentekonto.

Pengeinstitutterne snublede næsten over hinanden for at byde på den bedst højrentekonto for et år siden.

En familie valgte 4,25 pct. rente i Sparekassen Sjælland, fordi sparekassen reklamerede med variabel rente, hvorfor renten ville stige ved fremtidige rentehop.

Det troede familie i hvert fald. Og det fik de ifølge forklaringen til Pengeinstitutankenævnet bekræftet i sparekassen, hvorefter de indsatte i alt 800.000 kr. til høj rente.

Men hen ad sommeren var manden i ægteparret blevet lidt træt af banken. I mellemtiden havde Nationalbanken hævet diskontoen to gange. Men i sparekassen hed renten fortsat 4,25 pct.

Den manglende regulering kostede familien 4.000 kr. om året i spildt rentetilskud. Derfor bad han om at få ajourført renten. Når det generelle renteniveau steg 0,5 pct., burde renten på hans konti gøre det samme, ellers var der ikke tale om en variable renten.

»Ved at tilbyde en variabel rente, men alligevel lade den være fast, har sparekassen - ud over at opnå en uretmæssig konkurrencefordel - ikke overholdt det, som blev lovet ved kontooprettelsen,« skriver manden, som nærmest mener, at renten dermed er blevet sænket i perioden.

Men sparekassen vil ikke hæve renten på højrentekontoen.

Det behøver man nemlig slet ikke , forsikrer Sparekassen Sjælland i et svar til Pengeinstitutankenævnet. Variabel rente er en mulighed og ikke en pligt, hvilket også fremgår af sparekassens forretningsbetingelser.

Ankenævnet er enig med sparekassen:

Familiens konti er ikke bundet og kan til enhver tid flyttes væk.

Det findes samtidig ikke bevist, at familien har fået lovet renteforhøjelser, da kontiene blev oprettet. Sparekassens almindelige standardkonto har heller ikke fået hævet renten i løbet af efteråret.

Sparekassen Sjælland er heller ikke på noget andet grundlag forpligtet til at hæve den variable rente, blot fordi samfundsrenten stiger eller falder.

lene.andersen@jp.dk

Læs også