Giv aktierne som gave til barnebarnet

Vi var i 2005/06 ca. 2.800 aktionærer, der investerede 10 mio. kr. i et mindre bryghus. Prisen var 2.500 kr. pr. aktie. Bestyrelsen optog senere et kreditforeningslån på 11 mio. kr. I dag skylder man håndværkere og andre leverandører ca. seks mio. kr.

Der er altså formøblet ca. 27 mio. kr. Bryghuset er erklæret konkurs den 1. oktober 2007. Der er anslået værdier for højst fem mio. kr. Så aktiekapitalen er tabt.

Snakken går blandt aktionærerne om, hvorvidt tabet på den slags aktier kan modregnes i fortjeneste på børsnoterede aktier.

Hvis det er muligt, kan man så konstatere tabet ved at sælge aktierne til sin nabo for en krone?

BryggeriaktionærenPå vegne af en del aktionærer!Aktier anskaffet i 2006 og fremefter er omfattet af den ny aktieavancebeskatningslov, der trådte i kraft den 1. januar 2006.

Med denne lov er det blevet muligt at fratrække tab ved afståelse af unoterede aktier ved opgørelsen af aktieindkomsten og dermed at fratrække tabet i gevinster på børsnoterede aktier. Dette gælder uanset ejertid. Derimod kan tab på børsnoterede aktier kun fratrækkes inden for visse rammer.

Tab på børsnoterede aktier kan således fremover fratrækkes i afkast (gevinster og udbytter) fra andre børsnoterede aktier, men ikke i gevinst på unoterede aktier.

Aktier anskaffet i 2005 er som udgangspunkt også omfattet af den nye lov, herunder af en række teknisk meget komplicerede overgangsregler.

Ved et selskabs konkurs anses aktierne for afstået og tabet dermed realiseret på tidspunktet for ejendomsrettens endelige ophør, herunder ved selskabets endelige opløsning. Dette blev fastslået i en dom fra Højesteret i 1998.

Tabet kan altså ikke - som tidligere hævdet af skattevæsenet - anses for realiseret allerede på tidspunktet for indtræden af konkurs, men først på det senere tidspunkt, når selskabet opløses.

Endeligt opløst


..

Læs også