Sønnen bør selv købe et hus

Vores søn og hans kæreste (ugifte) står foran et fælles huskøb, hvor de agter at blive noteret på skødet begge parter og således hver eje 50 pct. af ejendommen.

Det er imidlertid sådan, at vores søn skyder et større kontantbeløb ind i ejendommen, medens hans kæreste ikke kommer med noget.

Spørgsmålet er, hvorledes vores søn kan sikre sig, at hans kontante indskud forbliver hans ejendom, hvis det uheldigvis skulle komme til et brud, og hvorledes kan han sikre sig fremover, når de eventuelt bliver gift.

Med venlig hilsenSRDen løsning, som Deres søn og hans kæreste har valgt, hvor begge parter har lige store andele i ejendommen, forekommer meget hyppigt. Ofte beror denne fordeling på en række overvejelser mellem parterne, herunder at det fælles ejerskab afspejler et fælles projekt.

I en sådan situation bør Deres søn overveje at opnå en skriftlig dokumentation for kærestens gæld til ham. Der bør altså oprettes et gældsbrev, hvor kæresten erkender at skylde det beløb, som hun - med det valgte ejerforhold til ejendommen - i realiteten låner af Deres søn. Videre kan overvejes, om Deres søn bør have pantesikkerhed i huset for den gæld, som hans kæreste har til ham samt, om der ligefrem skal beregnes renter som mellem uafhængige parter.

At Deres søn og hans kæreste siden hen indgår ægteskab, ændrer ikke på dette. Gældsbrevet med eventuel pantesikkerhed bør således bibeholdes, uanset om parterne gifter sig.

Jeg vil tilråde, at der udarbejdes en såkaldt samejeoverenskomst om ejendommen mellem Deres søn og hans kæreste. Det er en kontrakt, der regulerer forholdet, hvis Deres søn og hans kæreste går fra hinanden.

Noget andet er, at Deres søn - set ud fra et helt egoistisk synspunkt - utvivlsomt vil være bedre stillet ved at købe ejendommen selv, idet han i dette tilfælde vil opnå fuld rådighedsret over huset. Han vil endvidere i det tilfælde selv opnå alle konjunkturstigninger på ejendommen, men bærer naturligvis omvendt også den fulde risiko for tab på ejendommen. Disse forhold har særligt betydning, hvor parterne ikke har indgået ægteskab.

Læs også