»Underlig behandling af borgerne«

Folkepensionist Søren Poulsen måtte opgive at tage en kassekredit i friværdien for at have noget til uventede udgifter.

Det lød jo egentlig meget smart det med at aktivere friværdien, mente folkepensionist Søren Poulsen fra Vanløse ved København.

Han har kun folkepension og ATP og ville gerne have noget til uforudsete udgifter. Men den gik ikke.

Søren Poulsen har altid været forsigtig med penge. Den 69-årige pensionist havde betalt gælden i sin to værelses ejerlejlighed på 57 m +2 i Vanløse ud, da han pludselig måtte tage lån i ejendommen for at frikøbe lejligheden af Københavns Kommunes hjemfaldspligt - altså ret til at overtage ejendommen til lav pris.

Nu har Søren Poulsen så et realkreditlån, en lille opsparing og friværdi i lejligheden. Han ville gerne bruge opsparingen på at nedbringe sit realkreditlån, men så er der ingen penge til uventede udgifter.

»Derfor ville jeg tage en kassekredit med sikkerhed i boligen, som jeg havde læst om i Ældre Sagens blad. På den måde ville jeg med ét slag kunne nedbringe min gæld, få ældrecheck og have penge til det uforudsete, troede jeg. Men den gik ikke, sagde min rådgiver i Realkredit Danmark. For kommunen ville betragte trækningsretten som en del af min likvide formue,« siger Søren Poulsen.

Det undrede ham, eftersom den likvide formue defineres som bestående af bankindestående, obligationer, aktier, pantebreve og investeringsbeviser.

Men han har siden fået rådgiverens vurdering bekræftet af den københavnske socialforvaltning.

Dårligt stedt


..

Læs også