Forbrugernes tillid styrtdykker

Danskerne ser mere pessimistisk på fremtiden.

Midt i alle tiders juleforbrugsfest viser nye tal fra Danmarks Statistik, at forbrugernes tillid styrtdykker. Det er dog især vurderingen af landets økonomi, der trækker ned.

Den samlede indikator for forbrugertilliden faldt således fra 6,1 i november til 2,9 i december.

Indikatoren belyser hver måned befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation.

Faldet i den samlede indikator skyldes især to forhold: For det første er vurderingen af Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden mindre positiv end i november, og for det andet er forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag nu negativ.

Derimod vurderer familierne både deres egen økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden og deres forventninger til deres økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag mere positivt end i november.

For første gang siden juli 2005 forventes stigende arbejdsløshed om et år sammenlignet med i dag.

De økonomiske iagttagere peger på flere årsager til den kraftigt faldende tillid blandt forbrugerne, men understreger samtidig, at faldet var ventet.

Det svage boligmarked, og stigende forventninger til yderligere prisfald på boliger er en faktor, men også de rekordstore tab på aktier, som de danske husholdninger oplevede i november, har haft en finger med i spillet, påpeges det.

Dertil kommer de stigende bekymringer om udviklingen i den globale økonomi, og kreditkrisen, der stadig truer.

Meget er blevet dyrere
..

Læs også