Flere bor alene

Antallet af boliger med kun én beboer stiger og stiger. I dag beboes 65 pct. flere boliger af enlige end i 1981. Antallet af boliger er imidlertid kun steget med 23 pct., fremgår det af nye tal fra Danmarks Statistik.

I dag er næsten 4ud af 10 boliger således beboet af en enkelt beboer. I 1981 var det kun 3 ud af 10 boliger. Det er ligesom i 1981 fortrinsvis i etageboliger, at man i 2007 finder de enlige beboere. Men andelen stiger i såvel parcelhuse som i etageboliger, fremgår det af tallene fra Danmarks Statistik.

Boligbestanden udgjorde 2.684.002 boliger 1. januar 2007, hvilket svarer til en stigning på 26.173 boliger eller 1 pct. i forhold til samme tidspunkt året før. De seneste 26 år er boligbestanden steget med 510.000 boliger, hvilket svarer til en stigning på 23 pct.

Antallet af husstande med én beboer er steget fra 588.000 i 1981 til til 970.000 i dag.

Læs også