Post Danmark dømt i landsretten

Post Danmark dømt for at bryde konkurrenceloven.

Post Danmark har både Konkurrencerådets, Konkurrenceankenævnets og nu også landsrettens ord for, at man misbrugte sin dominerende stilling i 2003 og 2004 og brød konkurrenceloven.

Post Danmark havde bedt Østre Landsret om at få omstødt eller ophævet afgørelsen fra Konkurrencerådet og senere kendelsen fra Konkurrenceankenævnet, der gav rådet medhold i sagen.

Østre Landsret frifandt imidlertid fredag Konkurrencerådet, og dermed står kendelsen ved magt.

Sagen handler om, at Post Danmark i 2003 og 2004 dumpede priserne på de såkaldte adresseløse forsendelser - bl.a. tilbudsaviser - over for supermarkedskæderne Coop, SuperBest og Spar, som hidtil havde været de tre vigtige kunder hos Post Danmarks konkurrent på markedet, Forbruger-Kontakt.

Forbruger-Kontakt klagede til Konkurrencestyrelsen, og Konkurrencerådet fandt bl.a., at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stiling på markedet for adresseløse forsendelser ved bl.a. at "anvende forskellige priser over for selskabets egne kunder og Forbruger-Kontakts tildligere kunder uden at kunne omkostningsbegrunde de meget betydelige pris- og rabatforskelle imellem kunderne."

Samme afgørelse er Østre Landsret nu nået frem til, og Post Danmark skal derfor betale 300.000 kr. i sagsomkostninger.

michael.schroeder@jp.dk

Læs også