Konkurs - ja tak

Så "krakkede” den første danske bank. Bank Trelleborg måtte i ugens løb erkende sin fatale sygdom, opgive selvstændigheden og lade sig sælge til…nej, ikke til højstbydende, men til Sydbank - den danske banksektors faste skraldemand.

Foto: Ole Lind

Forløbet er forbløffende. At en mellemstor bank allerede inden, en økonomisk krise har ramt Danmark, må melde forfald er isoleret set ildevarslende. At årsagen opgives at være likviditetsproblemer er noget nær katastrofalt.

Det er velkendt, at store kunders store tab kan være dødbringende for banker. Det er en del af vilkårene i den branche. Og store tab på enkeltengagementer kan ramme som lyn fra en klar himmel. Men lige nøjagtigt en bank bør ikke kunne blive fanget i en akut likviditetsklemme i en tid, da sofistikerede økonomiske modeller og it-systemer måler og vejer pengestrømme og risici minut for minut.

Likviditetskriser i banker kommer sjældent som tyve i natten. De er som regel et resultat af længere tids nedbrydning af den pågældende banks gode ry og rygte. Ikke blandt kunderne - men internt i bankverdenen. Når det rygtes, at en bank er på vej ud på en lige lovligt spekulativ kurs, begynder konkurrenterne at hytte egne skind. Bankens kreditter i andre banker bliver strammet, trækningsmulighederne indskrænket og de røde lamper tændt hos sektorens vagthund, Finanstilsynet.

Hvilket i sagens natur burde være mere end nok til, at risikoprofilen blev lukket godt og grundigt ned i den spekulative bank - nu uden sikkerhedsnet. Det var det, hvis man skal tro det oplyste i denne sag, ikke i tilfældet Bank Trelleborg.

Det er et ledelsessvigt af de helt grove. Og det kostede banken livet.

***
..

BRANCHENYT
Læs også