Fødselsdage 2008

En lang række af erhvervslivets største navne runder et skarpt hjørne i løbet af det kommende år. Der er lagt op til Dannebrog og gaveregn på chefgangene fra A.P. Møller-Mærsk over LEGO til Danfoss. Morgenavisen Jyllands-Posten bringer her en oversigt over en stribe af de væsentligste runde og halvrunde fødselarer på erhvervsscenen anno 2008.

Januar


Tirsdag den 1. januar


40 år. Peter Normann Nielsen, adm. direktør i Holmegaard A/S, Holmegaard. Medlem af bestyrelsen for Dansk Industri, Holmegaard, Pindstrup Mosebrug og TL Nordic.

Onsdag den 2. januar


50 år. Finn V. Nielsen, adm. direktør i Hedegaard A/S, Aalborg. HA og HD i regnskabsvæsen fra Aaalborg Universitetscenter. Medlem af bestyrelsen i bl.a. Rose Poultry, Spar Nord Formueinvest og Aalborg Boldspilklub.

60 år. Palle Juliussen, direktør i Post Danmark, København. Cand. jur. fra Københavns Universitet. Bestyrelsesformand i Budstikken Transport.

Torsdag den 3. januar


60 år. Poul Ernst Rasmussen, adm. direktør i Novi A/S, Aalborg. HA og cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus. Bestyrelsesformand i bl.a. Novi Seed og Teknologirådet.

Lørdag den 5. januar


40 år. Lars Søndergaard, adm. direktør i By Malene Birger A/S, Klampenborg. Bl.a. Cand. oecon. fra Aarhus Universitet. Bestyrelsesformand i bl.a. Danware Cursum og Danware Education.

8. januar


60 år. Dorte Olesen, adm. direktør i UNI-C, København. Dr. scient. i matematik fra Københavns Universitet. Medlem af bestyrelsen i bl.a. A/S Politiken Holding og Danmarks Lærerhøjskole.

10. januar


50 år. Ida Sofie Jensen, adm. direktør i LIF Lægemiddelsindustriforeningen, København. Cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Næstformand for bestyrelsen i DLI-Dansk Lægemiddel Information.

11. januar


60 år. Michael Fiorini, fhv. direktør i ØK A/S og finansdirektør i A.P. Møller, København. Formand for bestyrelsen i Rambøll Gruppen, medlem af bestyrelsen i J.L.-Fondet, Unimerco og Vesterhavet A/S.

12. januar


60 år. Claus W. Silfverberg, direktør i Dansk Aktionærforening, København.

14. januar


60 år. Jørgen Damkjær, adm. direktør i Scania Danmark A/S, Ringsted. HD i organisation fra Handelshøjskolen i Odense og ingeniør fra Odense Teknikum. Bestyrelsesformand i Scania Biler og medlem af bestyrelsen i De Danske Bilimportører og Scania Danmark.

15. januar


60 år. Bent Andersen, adm. direktør i DLR Kredit, København, og fhv. bankdirektør i Sydbank. Merkonom i finansiering og regnskabsvæsen. Medlem af bestyrelsen i bl.a. Realkreditrådet og Værdipapircentralen.

18. januar


60 år. Kurt Erling Birk, adm. direktør i Ambu A/S, Ballerup. Civiløkonom, HD i afsætningsøkonomi. Medlem af bestyrelsen i GPV Industri og Zacco.

22. januar


60 år. Søren Birger Henriksen, direktør i Dansk Erhverv, København K. Cand. jur. og advokat med møderet for Højesteret. Præsident for EuroCommerce Arbejdsmarkedsudvalg, medlem af bl.a. Landsskatteretten, Forbrugerklagenævnets Forretningsudvalg, Dansk Arbejdsgiverforenings Forhandlingsudvalg.

25. januar


40 år. Naja Munthe, designer og direktør i Munthe Plus Simonsen A/S, København. Medlem af bestyrelsen i Munthe Plus Simonsen.

28. januar


50 år. Peter Falkenham, chief operating officer i TrygVesta og koncerndirektør i Tryg Forsikring, Ballerup. Civilingeniør fra DTU, HD i udenrigshandel fra Handelshøjskolen i København. Bestyrelsesformand i Glunz & Jensen, næstformand for bestyrelsen i Solar, medlem af bestyrelsen i Danmarks Skibskredit og en række Tryg-selskaber.

30. januar


70 år. Knud Brix-Andersen, adm. direktør i Haribo Lakrids, Fakse.

Februar


9. februar


40 år. Michael Andersen, Executive vice president i Niro A/S, Søborg. HD I regnskabsvæsen, cand. merc. aud. og st.aut. revisor.

15. februar


60 år. Finn Jønck, adm. direktør i Industrialiseringsfonden for U-landene, København. Cand. polit. fra Københavns Universitet.

16. februar


60 år. Kjeld Frank Lucas, koncerndirektør i Egmont International Holding A/S, København. Cand. merc. i afsætningsøkonomi. Bestyrelsesformand i Ugebladsdistributionen, næstformand i Dansk Magasinpresses Udgiverforening og Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor. Medlem af bestyrelsen i bl.a. Egmont Holding, Egmont Magasiner og Unique Models Copenhagen.

17. februar


80 år. Olav Grue, fhv. adm. direktør i bl.a. FIH, B&O, Hafnia og Højgaard Holding. Cand. polit. Fhv. bestyrelsesmedlem i bl.a. B&W, Egmont, GN Store Nord, DFDS og Den Berlingske Fond.

18. februar


80 år. Poul Andreassen, fhv. adm. direktør i ISS, København. Ingeniør. Fhv. bestyrelsesformand i bl.a. Superfos og A/S Storebæltsforbindelsen og Dansk Aktionærforening. Fhv. formand for Det Konservative Folkeparti.

20. februar


60 år. Karin Retvig, forbundssektorformand. Medlem af bestyrelsen i FunktionærPension, Pensiondanmark Holding og PensionDanmark Pension.

23. februar


60 år. Niels Lihn Jørgensen, adm. direktør i Lægernes Pensionskasse, København. Lic. polit. fra Københavns Universitet. Bestyrelsesformand i en række selskaber under Lægernes Pension.

28. februar


60 år. Hans Christian Petersen, adm. direktør i Carl F, Ballerup. Bestyrelsesformand i bl.a. DBI Plastics.

Marts


4. marts


50 år. Ulrik Gammelgaard, adm. direktør i KJ Industries, Esbjerg. Produktionsingeniør, HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København. Bestyrelsesformand i Esbjerg Erhvervscenter, medlem af bestyrelsen i Dansk Industri og Glunz & Jensen.

9. marts


60 år. Cato Baldvinsson, underdirektør i Danske Bank, København. Cand. merc i finansiering fra Handelshøjskolen i København. Sagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet.

10. marts


50 år. Ole Møller Hansen, adm. direktør i Smurfit Kappa Danmark, Kolding. Civiløkonom, HD i afsætning fra Handelshøjskole Syd, EMBA fra Simi Copenhagen. Bestyrelsesformand i Aller Aqua, P.J. Schmidt og Tricon Holding.

11. marts


60 år. Jørgen Abild Andersen, direktør i IT- og telestyrelsen, København. Cand. jur. Formand for Teleforum.

13. marts


70 år. Steen Leth Jeppesen, fhv. direktør i Forsikring & Pension, Charlottenlund. Cand. polit.

14. marts


60 år. Niels Erik Nielsen, advokat, partner i Bech-Bruun, København. Cand. jur. fra Københavns Universitet. Bestyrelsesformand i bl.a. Amagerbanken, Cimber Air-Holding, GPV Industri, Mezzanin Kapital, Satair og Torm.

19. marts


50 år. Carl Erik Kjærsgaard, adm. direktør i Grey Global Group Nordic, København. Bestyrelsesformand i bl.a. Grey Shared Services og Uncle Grey.

29. marts


50 år. Erik Aller, overdirektør i Carl Allers Etablissement, Valby. Civiløkonom. Næstformand for bestyrelsen i Aller International og bestyrelsesmedlem i en stribe nordiske Aller-selskaber.

April


1. april


60 år. Søren Fischer, adm. direktør i Randers Maskin-, Automobil- og Tandhjulsfabrik, Randers. Medlem af bestyrelsen i bl.a. Dansk Industri og Energi Randers Supply.

6. april


80 år. Povl Heegaard, fhv. adm. direktør i De Danske Spritfabrikker. cand. jur. Fhv. medlem af bestyrelsen i bl.a. Tryg-Baltica, A.P. Møller og CW Obel.

10. april


60 år. Steen Weirsøe, adm. direktør i DT Group, Søborg. Cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus. Formand for bestyrelsen i bl.a. Royal Unibrew og Beijer Byggmaterial.

12. april


60 år. Marcus Choleva, direktør i KFI-Holding, København. Cand. polit fra Københavns Universitet. Bestyrelsesformand i KFU-Fonden.

14. april


50 år. Jan Stranges, fhv. adm. direktør i KFK. Agrar- og civiløkonom. Medlem af bestyrelsen i Auriga Industries.

60 år. Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen, København. Cand. jur.

16. april


60 år. Flemming Ipsen, fhv. direktør i A.P. Møller - Mærsk. Cand. jur., PMD fra Harvard Business School. Fhv. direktør i bl.a. Maersk Singapore og Maersk Air.

18. april


60 år. Niels Erik Martinsen, direktør i Friheden Invest, Hørsholm. Formand for bestyrelsen i IC Companys, bestyrelsesmedlem i By Malene Birger.

24. april


60 år. Tom Togsverd, branchedirektør i Dansk Industri, København. Civilingeniør fra DTH, Ph.D. fra DTU.

26. april


75 år. Torsten Olsson, fhv. direktør i Spar Nord. Cand. oecon. fra Århus Universitet.

Maj 2. maj


50 år. Jan Ovesen, adm. direktør i Københavns Fondsbørs, København K. Cand. oecon.

3. maj


70 år. Nils Mogens Pagh, fhv. koncerndirektør i Kryolitselskabet Øresund. Shippinguddannelse fra Niels Brock, PMD fra Harvard Business School.

6. maj


75 år. Palle Simonsen, fhv. finansminister, socialminister og direktør i ATP. Handelseksamen.

8. maj


70 år. Kurt Skovlund, advokat og fhv. partner i Kromann Reumert. Cand. jur. Formand for bestyrelsen i bl.a. Atlas Shipping og CKJ Steel.

9. maj


60 år. Kjeld Bendix Poulsen, tidl. fondsbørsvekselerer.

11. maj


80 år. Nils Foss, fhv. adm. direktør i FLSmidth & Co. og Foss Electric. Civilingeniør, cand. polyt.

19. maj


60 år. Niels Christian Sundberg, adm. direktør i NCS Holding. Luftkaptajn. Medlem af bestyrelsen for Sun-Air Scandinavia.

20. maj


50 år. Søren Kyllebæk, adm. direktør i Baum Und Pferdgarden. Formand for bestyrelsen i Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening.

70 år. Jan Bonde Nielsen, adm. direktør i Greenoak Holdings, London. Fhv. direktør i B&W, formand for bestyrelsen i flere internationale virksomheder, bl.a. Batumi Oil Terminal og bestyrelsesmedlem i PetroKazakhstan.

30. maj


75 år. Klaus Bonde Larsen, fhv. bestyrelsesformand i Topdanmark. Malermester og æresoldermand. Direktør i V.S. Larsen.

Juni


1. juni


60 år. Kenneth Iversen, adm. direktør i Unimerco Group, Sunds. HD i regnskabsvæsen, afsætningsøkonomi og organisation.

80 år. Hans Jørgen Løvbjerg, fhv. købmand.

7. juni


75 år. Poul Johan Svanholm, fhv. adm. direktør i Carlsberg og fhv. bestyrelsesformand i Danske Bank, fhv. medlem af bestyrelsen bl.a. i A.P. Møller-Mærsk. Cand. jur.

8. juni


40 år. Caroline Søeborg Ahlfeldt, adm. direktør. Medlem af bestyrelsen i Dyrberg/Kern, enVision Reklamebureau og 3XN.

60 år. Dorte Zangenberg, kreativ direktør i Win Win Agency, København. Uddannet på Skolen for Brugskunst. Fhv. adm. direktør i Zangenberg & Le Stum.

13. juni


60 år. Jacob Buus Lyngsø, adm. direktør i IT-Branchen og Danish Venture Capital and Private Equity Association, København. Svagstrømsingeniør fra Harvard Business University. Medlem af Teleklagenævnet og medlem af bestyrelsen i bl.a. Ortofon.

16. juni


50 år. Per Millschou Christensen, direktør og partner PA Consulting Group, København. Cand. techn. soc. fra Roskilde Universitetscenter.

24. juni


60 år. Ib Peter Larsen, direktør i Energistyrelsen, København. Cand. polit.

29. juni


60 år. Torben Nielsen, adm. direktør i Dansk Pelsdyravlerforening, Glostrup. Cand. polit. Med i partiet Venstres hovedbestyrelse.

Juli


2. juli


80 år. Carl Erik Aller, fhv. overdirektør i Carl Allers Etablissement.

3. juli


60 år. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, bestyrelsesmedlem i A.P. Møller-Mærsk, Kbh. Fil. kand. fra Stockholms Universitet.

60 år. Bjarne Wind, direktør i Post Danmark, København. Medlem af bestyrelsen i e-boks A/S.

8. juli


50 år. Nils Smedegaard Andersen,

skibsreder i A.P. Møller-Mærsk, København. APM, 50 år. Cand. oecon. fra Aarhus Universitet. Fhv. adm. direktør i Carlsberg. Bestyrelsesformand i bl.a. Dansk Supermarked, Mærsk Olie og Gas, F. Salling og bestyrelsesmedlem i bl.a. Rederiet A.P. Møller, Oticon og William Demant Holding.

9. juli


50 år. Birgit W. Nørgaard, adm. direktør i Grontmij Carl Bro, Glostrup. Cand. merc. fra Handelshøjskolen i København, MBA fra Insead.

13. juli


95 år. Mærsk Mc-Kinney Møller, skibsreder i A.P. Møller-Mærsk, København. Formand for bestyrelsen i bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond, Estemco, A.P. Møllers familiefonde. Tietgen-prisen 1979. H.M. Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fonds Medalje i 1987. USA's handelsministeriums Peace and Commerce Medal i 1991. Citation for Lifetime Achievement fra Lloyd's List i 2004. Tildelt flere udenlandske ordener.

14. juli


50 år. Jesper Brøckner Nielsen, adm. direktør i Telia Mobile Danmark, København. Cand. merc. i afsætning fra Handelshøjskolen i København. Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri.

50 år. Michael Ritto, adm. direktør i Nordisk Film, Valby. Medlem af bestyrelsen i bl.a. Copenhagen Records og Nordisk Film Biografer.

15. juli


50 år. Hans Jørgen Clausen, direktør i Sydbank, Aabenraa. HD i regnskabsvæsen fra Handelshøjskole Syd, merkonom i organisation fra Aabenraa Købmandsskole.

26. juli


70 år. Kurt Franch, fhv. direktør i Østifterne Forsikring. Cand. jur.

28. juli


70 år. Jens Bigum, fhv. adm. direktør i Arla Foods. Cand. agro. og civiløkonom, HD. Formand for bestyrelsen i Carlsberg Breweries, Toms Gruppen og medlem af bestyrelsen i bl.a. Per Aarsleff.

August 6. august


60 år. Lars Larsen, købmand, indehaver og bestyrelsesformand i JYSK, Brabrand.

7. august


70 år. Henning Birch, fhv. adm. direktør i Topdanmark. Cand.jur.

13. august


75 år. Hans Frede Fleggaard, købmand.

16. august


50 år. John Helmsøe-Zinck, adm. direktør i Via Venture Partners, København. Civiløkonom, MBA fra Harvard Business School. Bestyrelsesmedlem i bl.a. ADRA Match AS, Ebisu Networks og Nordic Int. Holding.

20. august


60 år. Flemming Lindeløv, direktør i Hegelund Invest, fhv. direktør i bl.a. Tulip, Carlsberg og Royal Scandinavia. Civilingeniør, lic. techn (Ph.D.). Bestyrelsesmedlem i bl.a. Fitness.dk og Parken Sport & Entertainment.

22. august


70 år. Inge Correll, adm. direktør på Havreholm Slot.

23. august


60 år. Helge Israelsen, adm. direktør i Post Danmark, København. Civilingeniør. Medlem af bestyrelsen i bl.a. Pan Nordic Logistics og Center for Ledelse.

75 år. Ole Lauritzen, skibsreder. Fhv. bestyrelsesmedlem i rederiet J. Lauritzen.

25. august


75 år. Bjarne Krogh Dalsgaard, fhv.bankdirektør i Provinsbanken og Den Danske Bank. Medlem af bestyrelsen i bl.a. Jyllands-Postens Fond og Jyllands-Posten Holding.

28. august


50 år. Søren Holck, senior vice president i Coloplast, Humlebæk. Produktionsingeniør.

September


4. september


60 år. Asger Kastbjerg, fhv. bankdirektør i Unibank. Medlem af bestyrelsen i Insepa.

60 år. Erik Holst, adm. direktør i PMC Technology, Søborg. Civilingeniør fra DTU, HD i finansiering fra Handelshøjskolen i København. Alpha Programme Insead og ETP, Kjaer & Kjerulf. Bestyrelsesformand i DPA Microphones.

6. september


60 år. Poul Plougmann Laursen, direktør. Fhv. viceadm. direktør i B&O, fhv. adm. direktør i Jacob Holm & Sønner, fhv. viceadm. direktør i LEGO. HD i regnskabsvæsen. Bestyrelsesformand i Astralis, Dantec Dynamics og Skovbo Huse.

9. september


50 år. Lars Frederiksen, adm. direktør i Chr. Hansen Holding, Hørsholm. Cand. merc. fra Handelshøjskolen i København.

10. september


50 år. Søren Kaare-Andersen, adm. direktør i Roskilde Bank, Roskilde. Cand. polit. fra Københavns Universitet. Fhv. direktør i BG Bank.

23. september


60 år. Jørgen Mads Clausen, adm. direktør i Danfoss, Nordborg. Akademiingeniør, MBA. Bestyrelsesformand i en lang række Danfoss-selskaber samt i Højteknologifonden, Forskningscenter Risø og Iværksætterakademiet Idea.

70 år. Jørgen Philip-Sørensen, fhv. adm. direktør i Group 4m fhv. bestyrelsesformand i Group 4 Falck, nuværende bestyrelsesformand i Danish Yacht.

Oktober 3. oktober


70 år. Jørgen Høeg Pedersen, fhv. adm. direktør i Danæg og Københavns Engros Grønttorv. Agronom. Fhv. bestyrelsesformand i Unibank, fhv. bestyrelsesmedlem i Nordea og direktør i Nordea-Fonden Danmark.

5. oktober


60 år. Flemming Bligaard Pedersen, adm. direktør i Rambøll Gruppen, Virum. Civilingeniør, lic. techn. fra DTU. Bestyrelsesformand i en række Rambøll-selskaber og medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

70 år. Peter Wendt, fhv. direktør i bl.a. Hafnia Bank, LRF og Investeringsforeningsrådet.

6. oktober


60 år. Hans Boye Clausen, direktør i AP Pension, København. Cand. act.

70 år. Sven Riskær, fhv. direktør i Industrialiseringsfondene for Østlandene og Udviklingslandene, København. Cand. polyt., lic. tech. fra DTH, cand. polit. fra Københavns Universitet. Bestyrelsesformand i bl.a. Kapacitet A/S og medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

7. oktober


60 år. Jørgen Lindegaard, adm. direktør i ISS, København. Civilingeniør. Fhv. adm. direktør i GN Store Nord og SAS.

8. oktober


50 år. Søren Østergaard Sørensen, koncerndirektør i Grundfos Management, Bjerringbro. Civiløkonom, HD i afsætning. Medlem af bestyrelsen i bl.a. Eksport Kredit Finansiering.

70 år. Kjeld Ranum, direktør. Akademiingeniør. Fhv. adm. direktør i Sabroe og Aarhus Oliefabrik, Århus. Bestyrelsesformand i Migatronic, medl. af bestyrelsen i JP/Politikens Hus og UIP Ltd.

16. oktober


60 år. Jens Erik Karlskov Jensen, direktør i Netværk Danmark, Svendborg. Fhv. direktør i bl.a. Rasmussen & Schiøtz Holding, Gefion og Jøp, Ove & Myrthu. Best.formand i bl.a. CSF-Dynamics og Holm & Bertung.

20. oktober


60 år. Lars Krobæk, adm. direktør i Dansk Erhverv, København. Cand. jur. fra Københavns Universitet.

24. oktober


60 år. Poul Erik Bech, st.aut. ejendomsmægler, EDC, København. Bestyrelsesformand i EDC-holding.

26. oktober


70 år. Hans Werdelin, fhv. adm. direktør i Sophus Berendsen. Bestyrelsesformand i Fritz Hansen og CW Obel. Medlem af bestyrelsen i bl.a. Novo, Novozymes og Skandinavisk Group.

30. oktober


60 år. Peter Schütze, Adm. direktør i Nordea, København. Cand.polit. Bestyrelsesformand i Finansrådet og Danmarks Skibskreditfond.

60 år. Anders Eldrup, adm. direktør i Dong Energy, Fredericia. Cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Fhv. departementchef i Finansministeriet. Medlem af bestyrelsen i Dansk Industri.

November 4. november


50 år. Toon Bouten, Adm. direktør i GN Store Nord, Ballerup. Fhv. adm. direktør i Philips Consumer Electronics Europe.

6. november


40 år. Torsten Bjerre Rasmussen, direktør i JP/Politikens Hus, Viby J. Cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus, MBA-ophold på San Francisco State University.

8. november


60 år. Elsebeth Stryhn, fabrikant, Stryhn Holding, Roskilde. Cand. merc. fra Handelshøjskolen i København. Bestyrelsesformand i Stryhn A/S.

10. november


50 år. Erik Bjerager, ansvarhavende chefredaktør, Kristeligt Dagblad, København. Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, Master of Arts fra The American University. Medlem af bestyrelsen i Danske Dagblades Forening.

19. november


50 år. Steen Folmer Pedersen, adm. direktør i Dangaard Telecom, Padborg. Bestyrelsesformand i en række Dangaard-selskaber og i Fleggaard Holding.

21. november


40 år. Jørgen Vig Knudstorp, adm. direktør i LEGO, Billund. Cand. oecon og Ph.D. oecon fra Aarhus Universitet. Bestyrelsesformand i Lego System.

27. november


60 år. Lars Thrane, direktør og medlem af bestyrelsen i Thrane & Thrane, Kgs. Lyngby.

29. november


70 år. Ivar Samrén, fhv. koncerndirektør i SAS. Civiløkonom fra Lunds Universitet. Bestyrelsesformand i bl.a. DFDS, Egmont Fonden og Egmont International Holding.

December 1. december


60 år. Erling Jensen, adm. direktør i Dansk Supermarked, Højbjerg.

2. december


75 år. Kurt Andersen, fhv. skibsreder i A.P. Møller og adm. direktør Odense Staalskibsværft. Smed og maskiningeniør. Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

6. december


50 år. Carsten Mahler, adm. direktør, venturebranchen, fhv. direktør i Danske Invest.

7. december


60 år. Mogens Gyde, partner i Communique, København. Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, AMP fra Insead. Medlem af bestyrelsen i Inseads Alumni Organisation i Danmark.

9. december


40 år. Lasse Bolander, fhv. adm. direktør i Det Berlingske Officin. Cand. oecon.

11. december


50 år. Per Klitgård Poulsen, adm. direktør i SEB Pensionsforsikring, København. Cand. act. Medlem af bestyrelsen i Forsikring og Pension.

15. december


75 år. Valdemar Birn, fhv. direktør i Valdemar Birn (UK) Ltd., Blyth, i dag bosiddende i Florida. Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

BRANCHENYT
Læs også