Rådighed over feriebolig beskattes

Med en dom er det fastslået, at en hovedaktionær beskattes af fri rådighed over selskabets hotelejerlejlighed, selv om lejligheden var udlejet gennem et bureau, og selv om aktionæren aldrig benyttede ferielejligheden privat.

Såfremt en sommerbolig er stillet til rådighed for en ansat direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, anses den pågældende at have sommerboligen til rådighed hele året, og der sker beskatning af direktøren på grundlag af den blotte rådighed over boligen. Denne regel gælder også en hovedaktionær, hvor selskabet ejer en sommerbolig, og hvor denne bolig ikke er disponeret til anden side. Her anses sommerboligen at være stillet til hovedaktionærens rådighed.

Med en ny dom fra Vestre Landsret er det fastslået, at en hovedaktionær beskattes af fri rådighed over selskabets hotelejerlejlighed, selv om lejligheden var udlejet gennem et professionelt bureau, og selv om hovedaktionæren aldrig havde benyttet ferielejligheden privat. Beskatningen omfattede alle perioder, i hvilke bureauet ikke havde kunnet opnå udlejning. Dommen må forventes at få betydning for mange andre lignende sager.

Efter en særlig regel i skattelovgivningen skal hovedaktionærer (og tilsvarende for hovedanpartshavere) i visse tilfælde beskattes af rådighed over selskabets sommerbolig. Reglerne medfører en skærpet beskatning af hovedaktionærer.

Beskatningen sker nemlig - ikke på grundlag af hovedaktionærens faktiske benyttelse af sommerhuset - men på grundlag af den blotte mulighed for at gøre brug af sommerhuset, dvs. rådigheden over sommerhuset.

Reglerne betyder, at hovedaktionæren anses at have sommerboligen til rådighed hele året. Men den skattepligtige værdi nedsættes i forhold til antallet af dage, hvor sommerboligen stilles til rådighed for eller udlejes til andre personer.

Værdien efter skematiske regler og udgør for hver af ugerne 22-34 til 1/2 pct. pr. uge af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før rådighedsåret. For årets øvrige uger opgøres værdien til 1/4 pct.

Det er klart, at beskatning på grundlag af et rådighedskriterium kombineret med de skematiske værdiansættelsesregler kan medføre en meget hård beskatning for hovedaktionæren. Dette gælder selvsagt især, hvis hovedaktionæren rent faktisk aldrig gør brug af sommerboligen.

Rådighedsbeskatning


..

BRANCHENYT
Læs også