2007 blev endnu et godt ivæksætterår

2007 blev endnu et år, da iværksætteri fortjent tog en del af dagsordenen herhjemme.

Ikke mindst fordi det endnu engang er lykkedes for mange dygtige danskere at starte perspektivrige virksomheder, som investorerne har troet på. Og hvorfor har investorerne troet på virksomhederne? Jo, fordi iværksætterne har præsenteret forretningsplaner, der til fulde har bevist, at de har et skarpt fokus på markedet og kunderne. Eller sagt på en anden måde: Rækken af iværksættere har præsenteret produkter, som kunderne gerne vil købe til den rigtige pris.

Sådan nogle virksomheder skal vi have flere af, hvis vi skal leve op til regeringens målsætning om, at vi herhjemme skal have en af verdens allerhøjste rater for gedigne vækstiværksættere.

Vækstvirksomheder bliver ikke skabt ud af det rene ingenting. Der skal være den rette iværksætter, det rette team omkring virksomheden og de rigtige investorer, så virksomheden kan vokse med tilpas fart til at møde markedets behov og dække en stejlt stigende efterspørgselskurve.

Vi har demonstreret, at vi er ganske dygtige til at starte virksomheder i Danmark og i nogen grad også til at gøre mange af dem til vækstvirksomheder. Så potentialet er så afgjort til stede. Bliver potentialet så udløst til fulde? Nej, det tror jeg ikke, at det gør. For vi sidder faktisk oven på en veritabel guldgrube af viden, erfaring, kapital og produktionskapacitet, hvor udnyttelsesgraden er særdeles lav: nemlig muligheden for at skabe helt ny vækstvirksomheder som spin-out's fra etablerede virksomheder. Altså, hvor vi udnytter muligheden for at skabe noget nyt på fundamentet af udviklingsarbejde, som større, etablerede virksomheder har udført, men som ligger uden for deres kerneforretning. Det er vi ikke særligt gode til herhjemme. Men skulle jeg pege på en virksomhed, der er rigtigt gode til det, så er det Danfoss.

I Vækstfonden har vi lige investeret i en virksomhed, der er spundet ud af Danfoss. Virksomheden hedder Tantalum Technologies og har specialiseret sig i at behandle sliddele til produktionsapparatet i den kemiske industri, så delene - for eksempel ventiler - ikke ruster som følge af syreangreb. Teknologien og det indledende arbejde med at afdække markedsmulighederne er sket inden for murene hos Danfoss i Nordborg. Men nu er virksomheden dannet og står på egne ben med Danfoss' ventureselskab som en af investorerne. Virksomhedens produkt er ikke en del af Danfoss' kerneområder, men de tidligere Danfoss-ansatte, der nu udgør ledelsen i virksomheden, er blevet opmuntret til at starte egen virksomhed og kan stadig trække på det kompetente apparat, som Danfoss som global virksomhed råder over.

Danfoss er ganske enkelt et eksempel til efterfølgelse. I disse spalter vil jeg meget gerne slå et slag for, at vi kommer til at se mere af samme skuffe. Dels er dette en opfordring til, at flere store virksomheder sporer deres ”mindset” mere ind på denne tankegang. For det er en god forretning i det lange løb. Dels er det en opfordring til, at mange af de meget dygtige ansatte, der går rundt med en iværksætter i maven tænker på, hvordan meget af det, de går og laver i dagligdagen inden for rammerne af deres job, kan blive til en succesfuld spin-out fra den virksomhed, de arbejder i. Og med dem selv som nøglepersoner.

Min påstand er, at var der 10-20 store virksomheder her hjemme, der gjorde som Danfoss, så ville vi være meget tættere på at realisere regeringens mål om at kandidere til verdensmesterskabet i vækstiværksætteri.

Godt nytår.

BRANCHENYT
Læs også