Åbent EU-opgør om støtte

EU-kommissær Mariann Fischer Boel opfordrer den danske regering til at skrue ned for ambitionerne om en hurtig afvikling af hele EU's landbrugsstøtte.

EU's danske landbrugskommissær advarer Danmark mod en alt for hård konfrontationskurs i de kommende måneders forhandlinger om fremtiden for EU's landbrugsstøtte. Mariann Fischer Boel mener nemlig, at EU er bedst tjent ved at bevare en fælles landbrugspolitik. VK-regeringen har til gengæld fastslået, at dens ambition er, at milliardstøtten til Europas landmænd skal afvikles helt.

2008 byder på et såkaldt sundhedstjek af EU's landbrugspolitik. Det skal ende med omlægninger og nye forandringer i den nuværende politik, som er fastlagt frem til og med 2013. Landbrugsstøtten udgør fortsat ca. 45 pct. af EU's samlede budget.

Landbrugskommissær Mariann Fischer Boel mener dog, at der også efter 2013 er brug for en fælles landbrugspolitik i EU:

»Europa skal ikke have et renationaliseret landbrug. Så bliver det bare en konkurrence mellem statskasserne og finansministrene i medlemslandene,« siger EU-kommissæren til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Mariann Fischer Boel understreger, at hun går ind for fortsatte sænkninger af niveauet for landbrugsstøtte. Men den tidligere danske fødevareminister mener også, at det kan være til gavn for hele Europa, at der gives økonomisk støtte i et eller andet omfang:

»I fællesskabet har vi på den måde hånd i, hvad landbruget kan gøre. Hvis støtten fjernes helt, er der ingen håndtag.«

Den nye VK-regering har i sit arbejdsgrundlag fra november til gengæld fastslået, at EU's landbrugsstøtte skal afvikles. Og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har ambitioner om, at Danmark hurtigt skal arbejde aktivt og offensivt for at nå målet:

»Jeg er helt enig med kommissæren i, at vi fortsat skal have en fælles landbrugspolitik med fælles spilleregler i EU. Men ligesom vi har fælles politik på andre områder, behøver landbruget i fremtiden ikke være bundet op på støtte. Vi skal have nedbragt og helst afviklet den økonomiske støtte,« mener Eva Kjer Hansen.

Ministeren understreger, at Danmark netop for at modvirke en ny nationalisering af landbruget valgte at stemme imod EU's vinreform. Den blev ellers vedtaget lige før jul med opbakning fra 25 af de 27 medlemslande. Forhandlingerne mellem EU-Kommissionen og Ministerrådet endte nemlig med et forlig, som bl.a. indebærer, at de store vinproducerende lande kan give statsstøtte til en del af produktionen.

Formanden for Folketingets fødevareudvalg, Jørn Dohrmann, er helt enig i regeringens ambition om fuld afvikling af milliarderne til landbruget. Men på linje med EU's landbrugskommissær understreger han, at det får konsekvenser:

»Uden landbrugsstøtte mister vi et instrument til styring af landbruget. Det bliver meget mere op til markedskræfterne at afgøre, hvad der produceres, og hvordan det sker,« vurderer Dansk Folkepartis ordfører.

jesper.olesen@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også