2008 - et år i RISIKOZONEN

World Economic Forum 2008 byder på den højeste økonomiske og politiske usikkerhed siden begyndelsen af 1990'erne, viser ny risikorapport.

Aldrig har pengemarkederne været mere gennemsigtige end nu, og aldrig har informationsteknologien givet så gode muligheder for at holde øje med farer og risici.

Alligevel er kreditkrisen som en tyv om natten væltet ind over det internationale finansielle system, og først for sent er alle involverede blevet klar over den udfordring, som de står over for.

Kreditkrisen er et skoleeksempel på, hvordan de globale risici er under konstant forandring, og bliver stedse sværere at håndtere.

Det fremgår af rapporten Global Risks 2008, som World Economic Forum netop har offentliggjort forud for årsmødet i Davos i slutningen af måneden.

Billioner af kroner har været investeret i sindrigt konstruerede værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom i USA. Internationale kreditvurderingsvirksomheder har givet en risikovurdering af disse værdipapirer, og på baggrund heraf har udstedere og investorer foretaget prissætningen.

Virkeligheden har vist, at hverken centralbanker, tilsynsførende myndigheder, finansverdenen eller investorerne har haft et overblik over den samlede risiko ved at investere i værdipapirer, der har været brugt til at finansiere boliglån til amerikanske familier med en høj økonomisk risikoprofil.

Nedsmeltningen på det amerikanske boligmarked har sendt chokbølger langt ud over USA's grænser, og selv om det globale finansielle system knager slemt i fugerne, ser det indtil videre ud til at holde, mens alle har travlt med at ændre risikovurderingerne af en lang række investeringsobjekter.

..

BRANCHENYT
Læs også