Energiafgifter kun ekstra skat

I 2008 sikrer energiafgifter statskassen 37 mia. kr. Men indtægterne tager ikke udspring i klimahensyn, lyder kritikken.

Brugen af energiafgifter tager ikke udgangspunkt i, hvad der vil være bedst for miljøet og klimaet. I stedet bruger politikerne afgifterne som en pengemaskine.

»Man kan ikke skjule, at miljøargumentet på afgiftsområdet er blevet skamredet alene med det formål at fylde penge i statskassen,« siger Lars Aagaard, vicedirektør i brancheorganisationen Dansk Energi.

Hver eneste dag betaler danske virksomheder og forbrugere mere end 100 mio. kr. i energiafgifter, og samlet står statskassen til at høste omkring 37 mia. kr. på afgiftsrytteriet i indeværende år.

Energiselskaberne er dog langt fra ene om at lange ud efter junglen af uforståelige energiafgifter. Også i landbrugets rækker er der kritik af den måde, som man politisk bruger energiafgifterne som et klima- og miljømæssigt styringsinstrument.

»Energiafgifterne er gennem årene vokset med knopskydninger, der i stigende grad sikrer indtægter til statskassen mere end de afspejler de miljø- og klimamæssige prioriteringer, man fremfører fra politisk hold,« siger Jens Astrup Madsen, energichef i Landbrugsraadet.

..

BRANCHENYT
Læs også