Rod i kontrollen med medicin

Medicin Information om bivirkninger ved tusindvis af lægemidler er i årevis ikke blevet opdateret. Først nu bliver de revideret, men det er ikke godt nok af Lægemiddelstyrelsen, mener ekspert. Industrien svigter også, skyder myndighederne tilbage.

En lang række lægemidler er forsynet med forældede oplysninger om deres bivirkninger. I nogle tilfælde er sjældne, men potentielt dødelige bivirkninger udeladt, fordi man i 1990'erne havde en anden praksis for angivelse af bivirkninger.

Først med udgangen af i år vil alle de såkaldte produktresumeer og indlægssedler, som er en brugsanvisning om lægemidlet til hhv. lægen og patienten, være først ajour. Det er ikke godt nok.

»Ufuldstændige oplysninger om virkninger og bivirkninger medfører, at vi ikke tilbyder patienten og dennes pårørende fuldstændig og troværdig information. Det kaldes vist også at føre nogen bag lyset eller manipulation. Det er normalt ikke handlinger, vi værdsætter i samfundet,« siger overlæge, dr.med. Christian Gluud fra Copenhagen Trial Unit, en afdeling på Rigshospitalet, som bl.a. hjælper med at tilrettelægge og gennemføre kliniske forsøg, dvs. forsøg, hvor medicin afprøves på mennesker.

Ændret praksis


..

BRANCHENYT
Læs også