Forældrekøb kan give skattesmæk

Selskabers udlejning af boliger til hovedaktionærens børn er undergivet skærpet beskatning. Lejen skal fastsættes efter særligt høje satser. Det kan udløse et skattesmæk til hovedaktionæren.

Fra 1990'erne og fremefter har mange forældre købt lejligheder til deres børn. Stigende boligpriser har hidtil gjort købet til en attraktiv investering.

Med lejlighedskøbet har forældrene etableret en erhvervsmæssig virksomhed - udlejning af fast ejendom. Forældrene skal beskattes af markedslejen for lejligheden, hvad enten barnet betaler leje eller ej. Omvendt har forældrene skattemæssigt fradrag for udgifterne ved lejlighedens drift. Alt i alt har købet for de fleste familier været en fornuftig forretning.

To gange skat


..

BRANCHENYT
Læs også