Gordon Brown støtter Soros

Pengene flyder i dag så ubesværet over grænserne, at det ikke længere giver mening, at tilsynet med finansverdenen slutter ved de nationale grænser.

Det fastslår Storbritanniens premierminister Gordon Brown, der støtter tankerne fra finansmanden George Soros om at etablere et globalt finanspoliti.

»Subprimekrisen i USA og den internationale kreditkrise har vist os, at de nuværende systemer er utilstrækkelige. Vi kan konstatere, at finansinstitutioner afskriver milliardbeløb på værdipapirer, som der reelt ikke eksisterer en uafhængig værdisætning af,« siger Gordon Brown og fortsætter:

»Vi har national overvågning af globale pengestrømme, men vi er nødt til at have globale institutioner til at følge de globale pengestrømme, så vi ikke igen havner i en situation, da ingen har overblik over, hvor store formuer, der er på spil, eller hvor i verden ejerne holder til.«

På tirsdag mødes Gordon Brown med sine kollegaer fra Tyskland, Frankrig og Italien for at drøfte modeller for et grænseoverskridende finanstilsyn. Det oplyste han fredag under Årsmødet 2008 i World Economic Forum i Davos.

»Den aktuelle krise er ikke mindst en konsekvens af manglende gennemsigtighed i dele af finansverdenen, herunder at sindrigt konstruerede selskaber har kunnet ligge inde med milliardformuer og dermed store risici i subprimepapirer, uden at dette har kunnet ses nogen steder,« påpeger Gordon Brown.

Debatten er aktualiseret af skandalen i franske Société Générale, hvor en enkelt medarbejders fejlslagne investeringer for bankens penge har resulteret i tab på 4,9 milliarder euro og nu kan true bankens selvstændighed.

»Gennemsigtighed. Gennemsigtighed. Gennemsigtighed. Det kan ikke siges ofte nok, men det kræver global enighed. Ellers er der risiko for, at pengene strømmer derhen, hvor tilsynet er svagest og gennemsigtigheden mindst,« understreger Gordon Brown.

BRANCHENYT
Læs også