Finanskrise rammer storbank

Den verdensomspændende finanskrise rammer nu den førende tyske bank, Deutsche Bank, med så stor styrke, at den i går måtte gennemføre endnu en nedskrivning i millardklassen.

Berlin


Denne gang for 17,2 mia. kr. I andet kvartal kunne storbanken "kun" fremvise et plus på 647 mio. euro, (4,85 mia. kr) efter skat i forhold til 1,8 mia. euro (13,5 mia. kr.) i samme kvartal sidste år. Det er en nedgang i overskuddet på 64 pct. sammenlignet med året før. Deutsche Bank beskæftiger 80.000 mennesker.

Deutsche Banks adm. direktør, Josef Ackermann, sagde under fremlæggelsen af regnskabet, at det andet kvartal igen har »stillet bankbranchen over for store udfordringer.«Tab på kerneprodukt
På trods af den globale finanskrise havde banken dog været i stand til at indtjene et solidt overskud, mente Ackermann. Bankanalytikere havde forudsagt et overskud på 3,7 mia. kr., så resultatet lå pænt over forventningerne.

Den købte kritiske analytikere ikke helt. De hæfter sig bl.a. ved, at Deutsche Bank stadig taber på sit kerneprodukt, investment banking. Ackermann indrømmede, at banken havde haft store vanskeligheder på det marked, (Corporate Banking & Securities) og havde måttet nedskrive med 2,3 mia. euro (17,2 mia. kr.) efter et tab på 2,3 mia. kr. før skat.

Til gengæld er disse tab tydeligt mindre end tabene hos næsten alle amerikanske konkurrenter og hos den schweiziske bank UBS. Det skyldes, at Deutsche Bank skal foretage væsentligt færre afskrivninger som følge af krisen på det amerikanske ejendomsmarked end f.eks. Merrill Lynch, Citigroup eller UBS.

Deutsche Bank er også langt bedre udrustet med kapital end de fleste af dens konkurrenter. Det skyldes bl.a. succesrige forretninger på privat- og firmakundemarkedet. På det område har Deutsche Bank opnået rekordresultater og kan refinansiere sig ved hjælp af stabile bankindskud.

Neddæmpet
Selv om Deutsche Bank således har grund til en vis tilfredshed set i relation til de nærmeste konkurrenter, forholdt bankdirektøren sig noget neddæmpet omkring forventningerne til andet halvår. »Ganske vist udviser nogle handelsområder igen normalt forretningsvolumen,« sagde Ackermann, han og indrømmede, at både bankerne, bestyrelserne, regeringen og nationalbankerne tydeligt havde vist, at de ville gribe korrigerende ind. Men »sikringen af likviditeten er og bliver banksektorens problem,« mente direktøren for Deutsche Bank.•

BRANCHENYT
Læs også