Værste inflation i eurolandene i 16 år

Inflationen i Euroland er accelereret i et års tid og topper i juli i år. •Danske økonomer hælder fortsat til, at renten holdes fast.

Mens vi tager hul på august, viser juli sig at have båret på en svagt stigende inflation i Euroland - fra 4,0 i juni til 4,1 pct. i juli.

Allerede om en uge har Den Europæiske Bank (ECB) rentemøde, men ifølge seniorøkonom Morten Hessner, Nykredit, vil det være en kolossal overraskelse, hvis renten hæves her.

Det bygger han på, at ECB kommunikerer med finansverdenen på en måde, der rækker hen over et kommende møde. Og i juli var der ikke indikation af en rentestigning i august.

Derimod er usikkerheden langt større i september. Så opstår det svære valg, om ECB vil holde sig til skarp kontrol med inflationen men uændret rente på 4,25 pct., eller om den vil gribe til en forhøjelse af renten.

EU's statistikere i Luxemborg registrerer den høje inflation som uens i de forskellige eurolande.

F.eks. er prisniveauet stærkt stigende i lande som Belgien (5,9 pct.) og Spanien (5,3 pct.), mens det er uændret 3,4 pct. i Tyskland.

Frygt for stagflation
Analytikerne vejer for og imod en eventuel rentestigning i september. En rentestigning øger risikoen for lavkonjunktur, fordi lån bliver for dyre, og mange vil vælge at træde på bremsen.

Danmark, som jo ikke er med i euroland, men alligevel tæt tilknyttet, er tidligere blevet udnævnt til kandidat som første europæiske land med stagflation (faldende vækst og høje prisstigninger.)

Netop i går, da rekordlave ledighedstal i Danmark blev offentliggjort, advarede økonomerne mod en efterfølgende ond spiral af lønpres og inflationsvækst.

Men at lade den europæiske rente være uændret er også risikabelt. Det øger forbrugernes og virksomhedernes udgifter, at inflationen galopperer. Samtidig sætter det yderligere gang i en lønspiral med tilhørende frygt for dårligere konkurrenceevne.

Seniorøkonom Morten Hessner, Nykredit, siger, at rente-vinduet i september stadig er åbent, men understreger, at der er mulighed for, at ECB holder renten uændret året ud.

Når han vurderer eurolands-inflationen sammenholdt med olieprisens udvikling, når han frem til den konklusion, at oliebidraget til inflationen først for alvor vil aftage fra september og året ud - hvis olieprisen vel at mærke forbliver på det nuværende niveau.

BRANCHENYT
Læs også