Nedtælling til Nanocover-drama

Kreditorerne og tidligere franchisetagere holder Nanocovers skæbne i deres hule hånd. Indgår de ikke en aftale med selskabet senest tirsdag morgen, er nano-eventyret slut.

Investorer tvivler på Nanocover-redningNanocovers ansatte kan meget vel have fået deres sidste lønseddel fra det kriseramte nano-selskab.

Får Nanocover-bestyrelsen ikke en aftale på plads med selskabets kreditorer og utilfredse franchisetagere inden tirsdag morgen, er det endegyldigt slut.

En hemmelig investor er ganske vist parat til at skyde 2,8 mio. kr. i selskabet som et lån, der senere skal veksles til aktier, men kun såfremt der er indgået en aftale med kreditorerne. Den første tidsfrist for en aftale er overskredet, og næste - og tilsyneladende sidste - frist er sat til tirsdag morgen.

»Långiver har accepteret, at ledelsen fortsætter forhandlingerne frem til afholdelse af selskabets ekstraordinære generalforsamling den 5. august 2008,« skriver bestyrelsesformand Brian Petersen i en fondsbørsmeddelelse.

Uden en aftale udebliver millionindskuddet, og så kan medarbejderne godt vinke farvel til juli-lønnen.

Tvivl om lønudbetaling
»Likviditetssituationen er nu så kritisk, at ledelsen samtidig med offentliggørelsen af denne meddelelse orienterer selskabets medarbejdere om, at det er en forudsætning for, at der kan udbetales lønninger for juli måned 2008, at betingelserne i aftalen om det konvertible lån er opfyldt og at lånet frigives,« understreges det i fondsbørsmeddelelsen.

Det vil efter alt at dømme udløse en konkursbegæring fra de ansattes fagforeninger, der i forbindelse med problemer med udbetaling af juni-lønnen var parat til at melde Nanocover konkurs.

Jyske Bank er Nanocovers bankforbindelse, men det er uklart, om banken er med til at spænde ben for en aftale med kreditorerne.

Stadig pengemangel
Ingen kender den samlede gæld, som Nanocover kæmper med. Med udgangen af 2007 havde kreditorerne 16 mio. kr. til gode, ligesom Nanocover-ledelsen i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for første kvartal anførte, at egenkapitalen var i minus med 6,6 mio. kr.

Til gengæld står det klart, at selskabet kæmper med et gabende hul i pengekassen. Det er mindre end tre uger siden, at Nanocover fik stillet 1,2 mio. kr. til rådighed af den hemmelige investor for at afværge en konkurs. I dag er pengene væk.

Tidligere har ledelsen gentagne gange meddelt, at nye millionindskud var tilstrækkelige til at sikre selskabets fortsatte drift frem til september, hvor det hele tiden har været planen at gennemføre et salg af nye aktier for at fylde pengekassen.

BRANCHENYT
Læs også