Ægteskabets frie bevægelighed

EU-RET EF-domstolen har den 25. juli afsagt en vigtig dom for de mange EU-borgere, som har taget ophold og arbejder i et andet land end deres eget, og hvis ægtefælle ikke er statsborger i en EU-medlemsstat.

EU's Indre Marked med fri bevægelighed for personer, varer, kapital og tjenesteydelser har brug for regler, hvor både EU-borgere og deres ægtefæller kan bevæge sig frit. Skeptikerne frygter, at EU overrendes af personer fra Den Tredje Verden, som benytter proformaægteskab som billet til frihed og velstand.

EU's regler om fri bevægelighed for personer er senest revideret med Europa-parlamentets og Rådets direktiv fra 2004. Enhver EU-borger har ret til at tage ophold i tre måneder i en anden medlemsstat. Borgeren kan opholde sig i værtslandet i længere tid end tre måneder, hvis den pågældende


er i arbejde, eller..

BRANCHENYT
Læs også