Markedskommentar fra BRFkredit

I ugens løb er renterne primært blevet påvirket i nedadgående retning grundet øgede investeringer i sikre værdipapirer. Samtidig er der stærke nøgletal fra Tyskland.

Ugen har været præget af uroen på det amerikanske lånemarked, hvor antallet af boligejere med betalingsvanskeligheder er stigende. Boligejernes betalingsvanskeligheder har bevirket, at obligationer baseret på lån med lav kreditværdighed (CDO) er blevet en tabsgivende forretning. Det har medført, at to hedgefonde under storbanken Bear Stearns er kommet i knibe, og banken har set sig nødsaget til at tilføre hver af hedgefondene midler i størrelsesordnen 15-20 mia. kr. til dækning af de tabsgivende forretninger.

Som følge af stigende tab på de mest risikobetonede obligationer er investorerne begyndt at søge over i investeringer med mere sikkerhed. Det har fået renten på de traditionelle sikre obligationer til at falde. Det forventes dog ikke, at rentefaldet vil fortsætte - tværtimod forventes der yderligere rentestigninger som følge af udviklingen i inflationen...

BRANCHENYT
Læs også