Nationalbanken: Større valutaudsving uden krise

Der er sket en klar udvikling af dansk pengepolitik, og økonomien kan i dag tåle langt større udsving i valutabeholdningen, uden at det medfører en valutakrise.

Det konstaterer Danmarks Nationalbank i sin årsberetning for 2006. Bemærkningen falder i forbindelse med Danmarks ensidige renteforhøjelse i februar 2006 på 0,1 pct.point.

- Interventionsbeløbet i februar 2006 var absolut set på niveau med de store interventioner, der blev foretaget under valutakrisen i sommeren 1993. Ikke desto mindre var den beskedne renteforhøjelse nok til at stabilisere kronen. Det afspejler, at betalingsomfanget mellem Danmark og udlandet i dag er betydeligt større end i begyndelsen af 1990'erne, så kapitalbevægelserne nu selv under rolige forhold på valutamarkederne kan have et omfang, som tidligere kun sås under valutakriser, skriver Nationalbanken...

BRANCHENYT
Læs også