Staten har 7 mia. kr. for meget på kontoen

Staten fik i oktober et mindre likviditetsmæssigt overskud end budgetteret, viser den månedslige opgørelse fra Danmarks Nationalbank over statens nettofinansieringsbehov.

Nettofinansieringsbehovet for måneden er opgjort til 2,8 mia. kr. hvilket svarer til et underskud i samme størrelsesorden. I regeringens seneste budgetoversigt var der kalkuleret med et overskud på 0,4 mia. kr.

Ses der på årets første ti måneder har der i forhold til budgettet fra maj været et større overskud end planlagt, da det viser 34,6 mia. kr. mod de budgetterede 32,8 mia. kr...

BRANCHENYT
Læs også