Væksten i Danmark dykker kraftigt

Tiderne med årlige vækstprocenter på 3 og opefter er ovre i denne omgang. Dansk økonomi skal til at indstille sig på en årrække med betydelig lavere vækst, forudser de økonomiske vismænd.

2006 var formentlig det sidste år med en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på over 3 pct.

Allerede i år er væksten mere end halveret til 1,5 pct., og helt frem til 2015 regner statens økonomiske vismænd i De Økonomiske Råd (DØR) med en årlig vækst på i gennemsnit blot 1 pct...

Læs også