KL afviser kritik af kommuneaftale

KL’s adm. direktør Peter Gorm Hansen ryster på hovedet af den meget hårde kritik, som de økonomiske vismænd retter mod aftalesystemet mellem staten og kommunerne.

KHAN TARIQ MIKKEL

"Det er unuanceret, når vismændene skriver, at aftalesystemet har spillet fallit, fordi kommunernes udgifter et enkelt år stiger med 600 mio. kroner mere end aftalt," siger Peter Gorm Hansen, der peger på, at nok er aftalen for 2008 ikke overholdt, men overskridelsen svarer til blot 0,3 pct. af de samlede kommunale serviceudgifter.

"Og det drejer sig om et ganske særligt år, hvor samspillet mellem konsekvenserne af udligningsreformen, opgave- og strukturreformen og et voksende behov for økonomisk konsolidering sammen med flere andre ting har spillet ind oven på to års reel fastfrysning af de kommunale skatter," påpeger KL-direktøren...

Læs også