Tab af konkurrenceevne koster 22 mia. kr.

Overophedningen af dansk økonomi rammer eksporten. Det vurderer OECD, som i den netop offentliggjorte halvårlige prognose forudser, at en svækket dansk konkurrenceevne vil føre til et betydeligt tab af markedsandele på de internationale markeder i de kommende år.

Ifølge beregninger foretaget af Jyske Bank for dagbladet Børsen på baggrund af OECD's prognose vil tabet af markedsandele koste de danske virksomheder helt op 22 mia. kr. i mistede eksportindtægter i 2008 og 2009.

Og tabet af konkurrenceevne er allerede i gang, vurderer Jens Lundsgaard, chefen for OECD's analyse af dansk og svensk økonomi...

BRANCHENYT
Læs også