Hver nyfødt giver 800.000 kr. i underskud

En gennemsnitlig nyfødt der kommer til verden i 2007 vil gennem sit liv modtage flere offentlige ydelser og overførselsindkomster fra det offentlige, end vedkommende kommer til at betale i skat og afgifter.

Det er den borgerlige tænketank Cepos, der har regnet på de offentlige ydelser. I kroner og øre udgør det negative nettobidrag til den offentlige sektor pr. nyfødt godt 800.000 kr. (målt som nutidsværdi)...

BRANCHENYT
Læs også