Forbud mod havegødning skal hindre terror

Lovforslag lægger op til forbud mod salg til private af gødning, der kan anvendes til terrorformål. Samtidig foreslås loven ændret, så der kan nedlægges forbud mod salg af gødning, der er til fare for sundheden eller miljøet.

Forbuddet mod salg af gødning kommer til at gælde ammoniumnitratgødning med over 28 procent kvælstof, og ændringen af loven er et led i regeringens terrorhandlingsplan. Det skriver LandbrugsAvisen.

Gælder ikke landmænd ..

BRANCHENYT
Læs også