Pessimismen vokser i erhvervslivet

Nedgangen i erhvervslivets tillid til de kommende tre måneder fortsatte i marts.

Det er ganske vist små nedgange, og de sker fra et forholdsvist højt niveau, men det går en smule nedad for erhvervslivets tro på fremgang og vækst i de kommende tre måneder.

Det fremgår af Danmarks Statistiks seneste måling af erhvervstilliden i henholdsvis industrien, byggefagene og serviceerhvervene i de såkaldte konjunkturbarometre...

BRANCHENYT
Læs også