Fire mio. kr. til iværksætteri i Midtjylland

Netværksorganisationen IDEA Midtjylland, som har base på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) har modtaget fire mio. kr. fra Århus Amts Regionale Udviklingspulje (RUP).

IDEAs overordnede formål er, at fremme innovation og entreprenørskab blandt studerende og færdiguddannede fra videregående uddannelser. Men organisationen skal også arbejde på at øge væksten i det omgivende samfund.

Det gør IDEA ved at yde økonomisk støtte til projekter, udviklingsaktiviteter, forskning og erfaringsudveksling samt udvikling af kurser, uddannelser og netværk. De nye penge skal dels bruges til videreførelse af IDEAs centrale aktiviteter, som har særligt fokus på rådgivning af vækstiværksættere og efter- og videreuddannelse af rådgiverne på de videregående uddannelser...

Læs også