Boligforening: Dom med ringe betydning

At Højesteret har fastslået, at det skal være muligt for lejerne at købe deres almene boliger, får ikke de store konsekvenser, vurdrer boligforeningen AAB.

"Vi er kede af, at Højesteretsdommen ikke gav os medhold, men det får næppe de store praktiske konsekvenser, da det er meget få beboere, der ønsker at købe deres egen bolig.

Vi har brugt megen energi og kræfter på juridisk tovtrækkeri. Nu bør vi koncentrere vores energi på at udvikle den almene sektor. Og vi opfordrer alle politiske partier til at gå ind i dette arbejde," siger AABs adm. direktør Christian Høgsbro...

BRANCHENYT
Læs også