Russisk miljømareridt truer danske farvande

Oliekatastrofen, der har ramt Sortehavet, kunne lige så let være sket i Danmark.

Foto: AP/Sergei Grits SERGEI GRITS

Danmarks værste miljømareridt udspiller sig i disse timer i Sortehavet, hvor en orkan har medført fem skibsforlis, heriblandt to olietankskibe, der foreløbig har lækket over 2.000 tons svær fuelolie og udløst, hvad både de russiske myndigheder og miljøorganisationen Greenpeace betegner som en »miljøkatastrofe«.

Olieforureningen i Sortehavet retter fornyet søgelys på Ruslands eksplosivt voksende olieeksport igennem de indre danske farvande.

Ingen garanti
Rusland kan i dag eksportere mere olie via Østersøen end hele Irans olieeksport, og selv om de fleste tankskibe efterhånden har dobbeltskrog, er det ingen garanti mod lækager, der hurtigt kan føre til betydelige olieudslip.

»Tankskibstrafikken igennem de danske farvande vokser i disse år eksplosivt, hvilket er en yderst bekymrende udvikling, da selv forholdsvis mindre olieudslip som det, der er sket i Kertj-strædet, kan vise sig katastrofale. Vi har konstateret en række tilfælde, hvor tankskibe med sikkerhedsanmærkninger er passeret igennem danske farvande med russisk olie ombord. Mindst lige så bekymrende er den hastigt voksende omlastning af olie fra mindre til større tankskibe, der også finder sted i danske farvande,« siger kampagnechef Mads Flarup Christensen fra Greenpeace.

Søværnets Operative Kommando (SOK) henleder i sin årsrapport for 2006 opmærksomheden på netop overførslerne af olielaster mellem skibe i danske farvande. I 2006 androg den overførte mængde således 4.368.497 tons. Hovedparten af overførslerne skete i Ålbæk Bugt mellem Frederikshavn og Skagen, oplyser SOK. Hidtil har debatten om den voksende miljørisiko herhjemme drejet sig om de manglende muligheder for at indføre lodstvang, men miljøkatastrofen i Kertj-strædet, som forbinder Sortehavet og Det Azovske Hav, er resultatet af en orkan, der lige så let kunne ramme Danmark og tankskibstrafikken igennem de danske farvande.

Mængden fordoblet
Alene siden 2002 er mængden af olie, der transporteres igennem de danske farvande, fordoblet, viser årsrapporten fra SOK, og mængden vil forøges yderligere i takt med væksten i den russiske olieeksport fra udskibningshavnen Primorsk.

I fjor registrerede Søværnets Operative Kommando 2.608 lastede tankskibe ud af Østersøen imod 1.486 ved årtusindskiftet, mens antallet af lastede tankskibe ind i Østersøen blev næsten fordoblet til 532 fra 2005 til 2006.

Læs også