Kæmpevindmøller i Højesteret

Beboere fra Kyndby Huse på Hornsherred ankede i går Østre Landsrets afgørelse i en sag om to kæmpevindmøller ved Kyndbyværket til Højesteret

Arkivfoto af en Vestas-vindmølle. Arkivfoto

Den 12.oktober tabte beboerne og foreningen »Havvindmøller på havet« sagen i Østre Landsret, men nu har de alligevel valgt at anke den principielle sag til Højesteret via deres advokat Per Overbeck, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Han savner begrundelser i dommen fra Østre Landsret og vil derfor have Højesteret til at se på det juridiske fundament i sagen. - Det bliver sandsynligvis en meget konkret dom, som kan få principiel betydning, siger Per Overbeck. Sagen handler om Energi E2's, der nu er en del af Dong Energy, planer om at opstille to 150 meter-høje vindmøller på Kyndbyværket ud mod Isefjorden, hvilket blev godkendt af det daværende Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og senere i Naturklagenævnet i 2005...

Læs også