Dom i insidersag i januar

Der falder dom i sagen om, hvad medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem må fortælle om forestående fusion. Sagen drejer sig om Real Danmark og Danske Bank.

Østre Landsret sætter retten den 15. januar 2008, når der bliver afsagt dom i sagen om videregivelse af insiderviden op til fusionen mellem Real Danmark og Danske Bank.

Og den principielle dom er ventet med spænding. Den vil nemlig sætte regler for, hvad et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem må fortælle sin fagforeningsformand...

Læs også